TIẾN ĐỘ

Tiến độ dự án FLC Lào Cai cập nhật ngày 26/4/2019

  • Ngày đăng:: 26/04/2019

Tiến độ dự án FLC Lào Cai hiện tại đang gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại để...

Tiến độ xây dựng FLC Lào Cai cập nhật ngày 5/4/2019

  • Ngày đăng:: 5/04/2019

Tiến độ dự án FLC Lào Cai sẽ liên tục được cập nhật đáp ứng nhu cầu theo dõi liên...

Tiến độ dự án FLC Lào Cai cập nhật ngày 30/3/2019

  • Ngày đăng:: 30/03/2019

Tiến độ dự án FLC Lào Cai sẽ liên tục được cập nhật đáp ứng nhu cầu theo dõi liên...

Tiến độ dự án FLC Lào Cai cập nhật ngày 18/3/2019

  • Ngày đăng:: 18/03/2019

Tiến độ dự án FLC Lào Cai sẽ liên tục được cập nhật đáp ứng nhu cầu theo dõi liên...